بیسکویت اورگانیک عسلی 150 گرمی گربر GERBER
بیسکویت اورگانیک طعم عسل 150 گرمی گربر GERBER

بیسکویت اورگانیک عسلی 150 گرمی گربر GERBER

محصولات غذای کودک گربر

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
 • بیسکویت مغذی و کامل برای زمان میان وعده
 • بیسکویت اورگانیک خوشمزه و بدون گلوتن هستند،
 • بدون طعم های مصنوعی،رنگ ها و شیرینی ها
 • فاقد نمک افزوده
 • دارای بافت مناسب برای کودکان نوپا و جویدن آسان
 • دارای بسته بندی قابل انعطاف و کم جا

نقد و بررسی

بیسکویت اورگانیک عسلی 150 گرمی گربر GERBER

عناصر تشکیل دهنده بیسکویت اورگانیک گربر:

روغن زیتون،روغن نارگیل،تخم مرغ،عسل،نوشابه،طعم طبیعی،بی کربنات آمونیوم،آسپاراژیناز،حاوی شیر و سویا

بیسکویتاورگانیکعسلی150 گرمیگربرGERBER

 

بیسکویتکاملااورگانیکطعمعسلبرایکودکنوپاساختهشدهاست.اینمحصولاتارگانیکگربرفاقدگلوتنهستندوبدونرنگمصنوعییانگهدارندهساختهشدهاست.محصولاتاینکارخانهصرفابرایحضمآسانوبرایجویدنراحتتربرایکودکانطراحیشدهاستوبهاندازهشکلباهمهیچفرقدیگریندارند.دستورالعملهایساختبیسکویتاورگانیکگربربادقتهرچهتمامترانتخابشدهاست.همچنینمواد100٪مطلوبقبلازاینکهبهچرخهتولیدبرسدموردآزمایشوتجزیهوتحلیلقرارگرفتهمیشوند.

 

اطلاعاتتغذیهای:

 • کالری %40
 • چربی 1.5 g
 • سدیم Mg 10
 • کربوهیدرات6g
 • فیبر %0
 • شکر2g
 • پروتئین0g

بیسکویتکاملااورگانیکگربربهدلیلداشتنآرد،مخصوصااگرباآردسبوسدارتهیهشدهباشد،ارزشغذاییقابلتوجهیدارد. آردمنبعپروتئین،کربوهیدرات،ویتامینهایگروهBواملاحیمثلآهناست،البتهارزشتغذیهایبیسکوییتکاملنیستامادرمجموعمیتواندمیانوعدهایخوبدرفاصلهصبحانهتاناهاریاناهارتاشامباشدونیازهایبدنراتاحدیبرآوردهکند.شکر،روغنوکربوهیدراتموجوددرآنمیتواندانرژیبدنراتامینکندوباتوجهبههمینمسئلهکهبیسکوییتکالریبالاییداردنبایددرخوردنآنافراطکرد.

بیسکوییترامیتوانبهعنوانمیانوعدهصبحیاعصردرحد۴- ۳عددیا۳۰- ۲۰گرممصرفکرد.ترجیحابهتراستبیسکوییتسبوسدارباروغنوشکرکمترمصرفشود.هماکنوناینکارخانهتوانستهاستتامحصولاتخودرادرکشورهایبیشتریبفروشرساند.همینامرباعثشدهاستتادرمعرفیبیشترمحصولاتخودکمکشایانیبهبهبودفروشومعرفیهرچهبهتربرندخودداشتهباشد.

 

 

برایتهیهبیسکویتاورگانیکگربرازسایتپارلاکمارکتاقدامکنید.

 

طعم

عسلی

سن مصرف

از 9 ماهگی به بالاتر

شکر

دارد

وزن

150 گرم

کشور سازنده

سوئیس

مناسب کودکان آلرژیک

نیست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بیسکویت اورگانیک عسلی 150 گرمی گربر GERBER”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

GERBER گربر

محصولات غذای کودک گربر
گربر در سال 1927 در Fremont،میشیگان،توسط شخص دانمارکی بنام فرانگر گربر،مالک شرکت فرانسوی تولید محصولات غذایی کنجدی،میوه و سبزیجات کنسرو شده تاسیس شد.

همسر گربر که دوروتی نام داشت،اقدام به تولید یک نوع غذایخانگی را برای دختر هفت ماهه خود،سلی شروع کرد.

این غذاها بحدی خوشمزه و مفید واقع شده بود که گربر اقدام به عرضه آن برای عموم شد.

Gerber شروع به ساختن غذای کودک کرد.تا سال 1928 او پنج محصول را برای بازار توسعه داد.

سوپ سبزیجات گوشتی و نخودفرنگی،سوپ آلو،هویج و اسفناج محصولاتی بود که همسرش در خانه اقدام به تولید کرد.

شش ماه بعد،غذاهای کودک گربر در سراسر کشور پخش شد.بعضی معتقدند که دوروتی گربر از کودک خود برای تولید این محصولات الهام گرفته است.

این کار ادامه داشت تا این که چند سال بعد شخصی پیشنهاد این کار را در یک بخش صنعتی کردتا اقدام به تولید حرفه ای محصولات گربر و عرضه در فروشگاه ها کنند

تا مادران دیگر هم بتوانند از آن برای تغذیه صحیح فرزندانشان استفاده کنند.استارت کار درسال 1944 زمانی که جنگ جهانی دوم به اتمام رسید زده شد.

این کارخانه تا سال 2007 بطور کاملا حرفه ای اقدام به تولید انواع محصولات خوراکی برای کودکان کردو با صادرات محصولات خود به بخش های مهم اروپا برای همگان شناخته شد.

تا این که کارخانه گربر در سال 2007 با فروش حق امتیاز خود به شرکت نستله (Nestlé) بطور کامل به جهان عرضه شد

و هم اکنون محصولات غذای کودک گربر یکی از برندهای پیشور در تولید انواع محصولات خوراکی برای کودکان بشمار میرود.

عمده ترین محصولات ساخته شده این کارخانه برای کودکان صرفا جهت رشد صحیح و حضم بهتر تولید شده است.

این کارخانه همچنین اقدام به تولید محصولات رژیمی برای بزرگسالان نیز در دستور کار خود قرار داده است.

این نام تجاری در نهایت به یک شرکت بزرگ در صنعت غذای کودک تبدیل شد و در حال حاضربیش

از 190 محصول در 80 کشور با برچسب در 16 زبان زنده دنیا ارائه می شود.

رقبای اصلی آن Beech-Nut و Del Monte Food است.از سال 2017، گربر کنترل 61 درصد بازار

موادغذایی کودک در ایالات متحده را در اختیار خود نگه داشته است.