شیرخشک سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus
item XL 10899108 16166493 600x600 - شیرخشک  سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus

شیرخشک سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus

abbott small 300x171 3 - شیرخشک  سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus

در انبار موجود نمی باشد


نقد و بررسی

شیرخشک سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus

شیر خشک سیمیلاک ای کیو پلاس 2

با وزن 900 گرم قابل استفاده برای کودکان از سن شش ماهگی تا 12ماهگی(یک سال) می‌باشد.

شیرخشک SIMILAC IQ plus

توضیحات:

شیرخشکسیمیلاکآیکیوپلاس2 ،حاصل90 سالتجربه‌یکمپانیمحصولاتغذاییابوت(Abbott Nutrition) می‌باشد

کهبهیکیازبزرگترینهایصنعتشیرخشکتبدیلشدهاست.

شیرخشکسیمیلاکایکیوپلاس(Similac IQ Plus) تولیدکشورایرلنداست

ویکیازمقوی‌ترینشیرخشکهایموجوددربازارمی‌باشد.

اینمحصولحاویمقادیرزیادیازویتامینها(شاملویتامینA،B6،B12،C،D،E وK1) بوده

ونیزسرشارازاُمگا3،اُمگا6 وآهنوDHA می‌باشدوبهتولید انرژی، وزندهی،افزایشقد، رشدفیزیکی و روانی فرزندشماکمکبسزاییمی‌کند

و باعثتقویت استخوانبندی و سیستمایمنیبدن کودکمی‌شود.

درصورتتمایلمی‌توانیدپسازآمادهشدنشیرآنراباسرلاکویادیگرمکملهایکودکمخلوطکرده

ودریکفنجانبهکودکخودبدهید.

شیرخشکسیمیلاکایکیوپلاس2 باوزن900 گرمقابلاستفادهبرایکودکان

ازسنششماهگیتا12ماهگی(یکسال) می‌باشد

ترکیبات:

کنسانترهپروتئینگاوازشیر galactooligosaccharides (GOS)

موادمعدنی،لاکتوز،روغنبدونچربیوگیاهیروغنآفتابگرداناولئینبالا،

هیدرولیزاتپروتئینگاوازشیرویتامینآراشیدونیکاسید docosahexaenoic سویالسیتین،روغنسویا،اسیدکولین،کولینکلراید،

تورین bitartrate L- تریپتوفاننوکلئوتید،اینوزیتول،سیتیدین5 گوانوزین،مونوفسفاتدیسدیم5 ،

منوفسفاتپالمیتاتاسکوربیل،توکوفرولالکارنیتین،کاروتنوئیدلوتئین،بتاکاروتن،

فسفولیپیدها،اسیدلاکتیکتورین،بیفیدوباکتریومکولیننوکلئوتید bitartrate  ،

روغننارگیل،اسکوربیلپالمیتات،کولینکلرایداسیدلاکتیکبیفیدوباکتریومbitartrate

کولیناسیدآراشیدونیک،تورین،سیتیدین5  اوریدین،

 

 

آمادهسازیونگهداریشیرخشکسیمیلاک:

  • ازدستوراترویقوطیشیرخشکپیرویکردهونسبتآبباپودرراحتماطبقدستورالعملتنظیمکنید.
  • درصورتیکهپودرشیرباآببا دمایبیشاز °35 سانتی‌گراد مخلوطشود،خواصپروبیوتیکشیر ازبینخواهدرفت،پسازجوشاندنآباجازهدهیدآببهدمایمطلوبرسیدهوسپسآنراباپودرشیرمخلوطکنید.
  • بههیچوجهشیررابااستفادهازمایکروویو(Microwave) گرم نکنید.
  • قوطیبازنشدهرادردمایاتاق(حداکثر°25 سانتیگراد) نگهدارینمایید.
  • پسازبازکردنقوطیشیرخشک،دربقوطیرابپوشانیدودرجایخشکوخنک(بهغیرازیخچال) نگهداریکنید.
  • توجهداشتهباشیدکهمحتویاتآنرا حداکثرتا3 هفته مصرفکنید.

سن مصرف

6 ماه تا 12 ماهگی

شکر

دارد

ترکیبات

پروبیوتیک، نوکلئوتیدها، بتا کاروتن و ویتامین های C و E و غنی شده با کلسیم

وزن

900گرم

کشور سازنده

ایرلند

مناسب کودکان آلرژیک

خیر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیرخشک سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

abbott ابت

abbott small 300x171 3 150x73 - شیرخشک  سیمیلاک 2 آی کیو پلاس SIMILAC IQ plus
معرفی برند ابت Abbott:Abbott Laboratories یک شرکت مراقبت بهداشتی آمریکا است که مقر آن در دریاچه بلف ، ایلینوی ، ایالات متحده آمریکا است. این شرکت توسط پزشک والکاس کالوین ابوت، در شیکاگو در سال 1888 برای تهیه داروهای شناخته شده تاسیس شد. در نهایت نیز به فروش داروهای مبتنی بر تحقیق، وسایل پزشکی، تشخیص و محصولات تغذیه ای ادامه داد. این داروها را در سال 2013 به AbbVie تقسیم می کنند . طبق تحقیقات در سال 2017، درآمد این شرکت 27.39 میلیارد دلار بود. محصولات ابت دارای طیف گسترده ای از داروهای عمومی مارک دار، دستگاه های پزشکی، تشخیص و محصولات تغذیه ای است. کسب و کار تشخیصی in-vitro شرکت آزمایش های ایمنی و غربالگری خون را انجام می دهد. آزمایشات پزشکی و سیستم های تشخیصی آن در سراسر جهان توسط بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، بانک های خون و دفاتر پزشک برای تشخیص و نظارت بر بیماری هایی مانند اچ آی وی، هپاتیت، سرطان، نارسایی قلبی و اختلالات متابولیکی، و نیز ارزیابی سایر شاخص های سلامت استفاده می شود. در سال 1985، این شرکت اولین تست غربالگری HIV را بر عهده گرفت.

تاریخچه برند:

در سال 1888 در سن 30 سالگی، والاس عبوت (1857-1921)، فارغ التحصیل 1885 دانشگاه میشیگان ، شرکت ابوت کمپانی راولنزوود را در شیکاگو تاسیس کرد.

در آن زمان، او یک پزشک بود و یک فروشگاه دارویی داشت. نوآوری او استفاده از بخش فعال گیاه دارویی بود ، به طور کلی یک آلکالوئید (به عنوان مثال مورفین ، کوینین ، استریچنین و کدئین)، که آن را به گرانولهای دزیمتری کوچک تبدیل کرد.این رویکرد موفقیت آمیز بود زیرا باعث تولید دوزهای سازگار و مؤثرتر برای بیماران شد. در سال 1922 او شرکت را از Ravenswood به شمال شیکاگو، ایلینویا نقل مکان کرد. شما میتوانید محصولات ابت Abbott را از سایت پارلاک مارکت سفارش داده و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

محصولات مرتبط